Retourbeleid

(dit beleid geldt ALLEEN voor onze webshop)

1. Het retourrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen het product te retourneren.

2. Retourtermijn

Het retourtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van uw retouraanvraag

Om het retourrecht uit te oefenen, moet u ons, Van Velthoven Juweliers, via een verklaring per email op de hoogte stellen van uw beslissing het product te retourneren.

4. Naleving van retourtermijn

Om het retourtermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het retourrecht te verzenden voordat de retourtermijn is verstreken.

5. Gevolgen van uw retournering

Als u een product retourneert, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) ongedragen en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing het product te retourneren, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor uw terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

7. Teruggave van de goederen

U dient de goederen, ongedragen, in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het product heeft ontvangen naar ons terug te zenden of te overhandigen.

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

9. Compensatie van de Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.